New Zealand Ice Figure Skating Association Inc.
New Zealand Ice Figure Skating Association Inc.
NZIFSA
NZIFSA

home -> competitions -> athlete  

Highest Scores for Eliza SMYTH

IJS Events: 2005 onwards

Highest Total Scores

AthleteNatDisciplineYearEventScorePlace
Eliza SMYTHAUSNovice Ladies2011 Australian Nationals79.3313 / 16
Eliza SMYTHAUSPrimary Ladies2009Queenslands 69.814 / 5
Eliza SMYTHAUSNovice Ladies2011 Hollins Trophy63.8714 / 15
Eliza SMYTHQLDPrimary Ladies2009 Australian Nationals55.7022 / 24
Eliza SMYTHQLDPrimary Ladies2009 Hollins Trophy54.7817 / 18
Eliza SMYTHQLDPre Primary Ladies2008 Hollins Trophy47.6420 / 21
Eliza SMYTHQLDPreliminary Ladies 10 Yrs & Under2007 Summer Trophy27.935 / 8

AthleteNatDisciplineYearEventScorePlace
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSNovice Pairs2011 Australian Nationals107.371 / 2
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSNovice Pairs2011 Hollins Trophy85.691 / 4
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2012Wintersun 84.951 / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2013Hollins Trophy 71.871 / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2012Hollins 68.621 / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSPrimary Pairs2009Queenslands 63.811 / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2012JGP Austria 63.5415 / 15
Eliza SMYTH / Jordan DODDSQLDPrimary Pairs2009 Australian Nationals60.241 / 2
Eliza SMYTH / Jordan DODDSQLDPrimary Pairs2009 Hollins Trophy50.101 / 1

 

Highest Combined TES Scores

AthleteNatDisciplineYearEventScoreTESPCSPlace
Eliza SMYTHAUSNovice Ladies2011 Australian Nationals79.3333.5850.75? / 16
Eliza SMYTHAUSPrimary Ladies2009Queenslands 69.8126.5445.27? / 5
Eliza SMYTHAUSNovice Ladies2011 Hollins Trophy63.8725.8543.02? / 15
Eliza SMYTHQLDPrimary Ladies2009 Australian Nationals55.7021.2636.44? / 24
Eliza SMYTHQLDPrimary Ladies2009 Hollins Trophy54.7820.5036.28? / 18
Eliza SMYTHQLDPre Primary Ladies2008 Hollins Trophy47.6416.9131.73? / 21

AthleteNatDisciplineYearEventScoreTESPCSPlace
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSNovice Pairs2011 Australian Nationals107.3748.2859.09? / 2
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2012Wintersun 84.9543.3043.65? / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2013Hollins Trophy 71.8737.2938.58? / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSNovice Pairs2011 Hollins Trophy85.6935.1950.50? / 4
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2012JGP Austria 63.5432.2033.34? / 15
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2012Hollins 68.6229.4042.22? / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSPrimary Pairs2009Queenslands 63.8125.5338.28? / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSQLDPrimary Pairs2009 Australian Nationals60.2423.5336.71? / 2
Eliza SMYTH / Jordan DODDSQLDPrimary Pairs2009 Hollins Trophy50.1017.5033.60? / 1

 

Highest Short/Original Scores

AthleteNatDisciplineYearEventShort TSSTESPCSPlace
Eliza SMYTHAUSNovice Ladies2011 Australian Nationals27.8913.1417.7514 / 16
Eliza SMYTHAUSPrimary Ladies2009Queenslands 26.4611.1916.274 / 5
Eliza SMYTHAUSNovice Ladies2011 Hollins Trophy24.6410.5015.1411 / 15
Eliza SMYTHQLDPrimary Ladies2009 Australian Nationals19.668.9612.7023 / 24
Eliza SMYTHQLDPrimary Ladies2009 Hollins Trophy19.288.0212.2616 / 18
Eliza SMYTHQLDPre Primary Ladies2008 Hollins Trophy18.717.7610.9517 / 21
Eliza SMYTHAUSJunior Ladies2012Hollins 18.028.8712.1510 / 10

AthleteNatDisciplineYearEventShort TSSTESPCSPlace
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSNovice Pairs2011 Australian Nationals40.4220.6719.751 / 2
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSNovice Pairs2011 Hollins Trophy30.2714.2716.001 / 4
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2012Wintersun 27.5913.5314.061 / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2013Hollins Trophy 26.5615.1012.461 / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSQLDPrimary Pairs2009 Australian Nationals23.6412.2411.401 / 2
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2012Hollins 23.419.3314.081 / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSPrimary Pairs2009Queenslands 22.2912.2410.051 / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2012JGP Austria 20.319.7111.6015 / 15
Eliza SMYTH / Jordan DODDSQLDPrimary Pairs2009 Hollins Trophy19.208.2012.001 / 1

 

Highest Free Scores

AthleteNatDisciplineYearEventFree TSSTESPCSPlace
Eliza SMYTHAUSNovice Ladies2011 Australian Nationals51.4420.4433.0013 / 16
Eliza SMYTHAUSPrimary Ladies2009Queenslands 43.3515.3529.004 / 5
Eliza SMYTHAUSNovice Ladies2011 Hollins Trophy39.2315.3527.8814 / 15
Eliza SMYTHQLDPrimary Ladies2009 Australian Nationals36.0412.3023.7421 / 24
Eliza SMYTHQLDPrimary Ladies2009 Hollins Trophy35.5012.4824.0217 / 18
Eliza SMYTHQLDPre Primary Ladies2008 Hollins Trophy28.939.1520.7820 / 21
Eliza SMYTHQLDPreliminary Ladies 10 Yrs & Under2007 Summer Trophy27.939.8118.125 / 8

AthleteNatDisciplineYearEventFree TSSTESPCSPlace
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSNovice Pairs2011 Australian Nationals66.9527.6139.341 / 2
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2012Wintersun 57.3629.7729.591 / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSNovice Pairs2011 Hollins Trophy55.4220.9234.501 / 4
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2013Hollins Trophy 45.3122.1926.121 / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2012Hollins 45.2120.0728.141 / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSJunior Pairs2012JGP Austria 43.2322.4921.7415 / 15
Eliza SMYTH / Jordan DODDSAUSPrimary Pairs2009Queenslands 41.5213.2928.231 / 1
Eliza SMYTH / Jordan DODDSQLDPrimary Pairs2009 Australian Nationals36.6011.2925.311 / 2
Eliza SMYTH / Jordan DODDSQLDPrimary Pairs2009 Hollins Trophy30.909.3021.601 / 1