New Zealand Ice Figure Skating Association Inc.
New Zealand Ice Figure Skating Association Inc.
NZIFSA
NZIFSA

home -> competitions -> athlete  

Highest Scores for India NETTE

IJS Events: 2005 onwards

Highest Total Scores

AthleteNatDisciplineYearEventScorePlace
India NETTENZLNovice Ladies2012New Zealand Nationals 65.144 / 8
India NETTEAUSPrimary Ladies2010New Zealand s 63.084 / 5
India NETTEAUSPrimary Ladies2011 Hollins Trophy61.5813 / 21
India NETTEAUSNovice Ladies2012Wintersun 56.508 / 14
India NETTEAUSNovice Ladies2013Hollins Trophy 46.6316 / 22
India NETTESAElementary Ladies2009 Hollins Trophy34.8320 / 24
India NETTESAPreliminary Ladies2008 Hollins Trophy28.5210 / 19
India NETTEAUSPrimary Solo Dance2010New Zealand s 17.772 / 2

 

Highest Combined TES Scores

AthleteNatDisciplineYearEventScoreTESPCSPlace
India NETTENZLNovice Ladies2012New Zealand Nationals 65.1425.6640.48? / 8
India NETTEAUSPrimary Ladies2010New Zealand s 63.0825.1339.95? / 5
India NETTEAUSPrimary Solo Dance2010New Zealand s 17.7723.4313.10? / 2
India NETTEAUSPrimary Ladies2011 Hollins Trophy61.5823.1840.40? / 21
India NETTEAUSNovice Ladies2012Wintersun 56.5021.3836.12? / 14
India NETTEAUSNovice Ladies2013Hollins Trophy 46.6320.4827.15? / 22

 

Highest Compulsory Dance Scores

AthleteNatDisciplineYearEventComp TSSTESPCSPlace
India NETTEAUSPrimary Solo Dance2010New Zealand s 9.3912.236.542 / 2
India NETTEAUSPrimary Solo Dance2010New Zealand s 8.3811.206.562 / 2

 

Highest Short/Original Scores

AthleteNatDisciplineYearEventShort TSSTESPCSPlace
India NETTEAUSPrimary Ladies2010New Zealand s 26.5211.6414.883 / 5
India NETTENZLNovice Ladies2012New Zealand Nationals 24.1710.0814.092 / 8
India NETTEAUSNovice Ladies2012Wintersun 23.508.5015.009 / 14
India NETTEAUSPrimary Ladies2011 Hollins Trophy19.587.0013.5819 / 21
India NETTEAUSNovice Ladies2013Hollins Trophy 18.488.4010.0815 / 22

 

Highest Free Scores

AthleteNatDisciplineYearEventFree TSSTESPCSPlace
India NETTEAUSPrimary Ladies2011 Hollins Trophy42.0016.1826.8210 / 21
India NETTENZLNovice Ladies2012New Zealand Nationals 40.9715.5826.394 / 8
India NETTEAUSPrimary Ladies2010New Zealand s 36.5613.4925.074 / 5
India NETTESAElementary Ladies2009 Hollins Trophy34.838.6927.1420 / 24
India NETTEAUSNovice Ladies2012Wintersun 33.0012.8821.129 / 14
India NETTESAPreliminary Ladies2008 Hollins Trophy28.528.2822.2410 / 19
India NETTEAUSNovice Ladies2013Hollins Trophy 28.1512.0817.0718 / 22